تبلیغات
وبلاگ دانشجویان دانشکده علوم پزشکی تربت جام - همه چیز راجب ارشد پرستاری + منابع + گرایش ها طبق آخرین تغییرات سال 93 (اپدیت شد3/5/93)
 
وبلاگ دانشجویان دانشکده علوم پزشکی تربت جام
درباره وبلاگ


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پرستاری هنری است بینظیر و تخصصی است بیهمتا.
پرستاری تنها مراقبت از علایم حیاتی بیمار نیست؛ فقط نگاهبانی از مرز حیات بیمار نیست؛
بلکه دمیدن روح زندگی است در تن رنجور بیمار؛ وزش نسیم محبت است و جاری کردن زلال امیدواری در بدن خسته بیمار؛
پرستاری حفظ جان بیمار است و تقویت روح او؛ درمان زخمهای بیمار است و مرهم نهادن بر زخمهای درون او.
پرستاری آمیختن طبابت جسم است با طبابت روح؛ روشن نگه داشتن چراغ حیات بیمار است و درخشان کردن خورشید ایمان و اعتمادش به زندگی.
برای همین است که پرستاری هنر است و تخصص.
پرستاری یعنی:
تخصص منهای تجویز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
همدانشگاهی های گُلی که دوست دارن با ما و وبلاگ ما همراه بشن،زیر پست های من یا حسین ابراهیمی، پیغام بگذارن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما پذیرای تبادل لینک با وبلاگ های دانشجویان علوم پزشکی هستیم.
ولی تمام درخواست های غیرمرتبط بدون بررسی حذف خواهند شد.

مدیر وبلاگ : فعلاً ...برای سوالات احتمالی جهت آزمون ، طرح، خدمت وظیفه و ... و بررسی شرایط شرکت در این آزمون از مطلب زیر بازدید فرمائید
http://nursing-torbatjam.mihanblog.com/post/213

با توجه به تغییر منابع رشته ها و قوانین شرکت در ازمون لازم هست تا هم موارد پست بالا و هم  مطالب آپدیت شده رو مطالعه کنید چون تقریبا همه چیز رو مجبور شدم تغییر بدم. ضمنا تمام مطالب این پست طبق آخرین منابع و آخرین اعلام وزارت بهداشت هست، و هر چیزی غیر از این قدیمی هست
 

1- فارق تحصیلان کدام رشته ها قادر به شرکت در آزمون ارشد پرستاری میباشند؟
(آپدیت شد3/5/93)

در گرایش داخلی جراحی : فقط کارشناس پرستاری
در گرایش سلامت جامعه : فقط کارشناس پرستاری
در گرایش کودکان : فقط کارشناس پرستاری
در گرایش ارشد مراقبت های ویژه : کارشناسان پرستاری- اتاق عمل- هوشبری
در گرایش مراقبت های ویژه نوزاد : کارشناسان پرستاری- اتاق عمل- هوشبری
در گرایش ارشد سالمند: فقط کارشناس پرستاری
در گرایش ارشد نظامی: فقط کارشناس پرستاری فقط نیروهای نظامی
در گرایش روانپرستاری: فقط کارشناس پرستاری
در گرایش پرستاری توانبخشی كارشناسی رشته های پرستاری مورد تایید وزارت بهداشت (اولین دوره93)
در گرایش مامائی: کارشناس مامائی - پرستار ماما
 (این رشته در کشورهایی که مامائی را جزئی از پرستاری درنظر میگیرند وجود دارد، در برخی کشورها نیز به پرستاری که هم پرستاری خوانده و هم مامائی ،پرستار ماما میگویند)
در گرایش تكنولوژی گردش خون:کارشناسان پرستاری- اتاق عمل- هوشبری (شرط مصاحبه)

2- گرایش های ارشد رشته پرستاری چیست؟(آپدیت شد3/5/93)

الف-پرستاری داخلی -جراحی (طبق قوانین طرح )

ب- پرستاری سلامت جامعه(طبق قوانین طرح)

پ- پرستاری كودكان (طبق قوانین طرح )

ت-پرستاری مراقبت های ویژه
 (لازمه  2 سال سابقه کار در بخش بیمارستانی) (آزمون جداگانه)

ث-پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان
(لازمه 2 سال سابقه کار در بخش های بیمارستانی) (آزمون جداگانه)

ج-پرستاری سالمندی (طبق قوانین طرح )

چ-پرستاری نظامی (صرفا نیروهای نظامی)

ح-روان پرستاری (طبق قوانین طرح )

خ-پرستاری توانبخشی (طبق قوانین طرح)

د
-مامائی (طبق قوانین طرح)
 (فقط کارشناس ماما و پرستار ماما)

ذ-تكنولوژی گردش خون (طبق قوانین طرح )

پی نوشت: در صورتی که بیش از یک سال از زمان فارق تاتحصیلی نگذشته باشد، فقط یکبار قادر به شرکت در ازمون ارشد هستید، و در غیر اینصورت لازم است تا طرح کارشناسی را به پایان ببرید.

3-رشته های دیگر غیر از پرستاری که میتوان شرکت کرد کدام رشته هاست؟ (آپدیت شد 274/93)

از کـارشناسی پرسـتاری می تـوان در کارشناسی ارشد 30 رشته (البته در آزمـون وزارت بهداشت) ادامه تحصیل داد که شــامل:

اپیـدمـیولـوژی –  آمـوزش بهـداشت – آمـار زیـستـی – رفـاه اجتمـاعی – علــوم تشریـحی – علـوم تغــذیـه – علــوم بهداشـتی در تــغذیـه – فیـزیـولوژی – كتـابـداری و اطلاع رسانی پزشـكی – مـدارك پزشـكی – مدیـریت خدمات بهداشتی درمـانی – مدیریـت تـوانبـخشی  –  نانـوتكنولوژی پزشكی – آمـوزش پزشــكی – انفـورماتیــك پـزشكی– زیست فن آوری پزشــكی – اُرگونـومـی - اقتــصاد بهــداشت با 2 گرایـش ، آموزش پزشکی (فقط درصورت داشتن کارشناسی ارشد) ،اکولوژی انسانی، ارزیابی فناوری سلامت ، تاریخ علوم پزشكی ، تكنولوژی گردش خون ،  سم شناسی ، سلامت و رسانه (فقط در صورت داشتن کارشناسی ارشد) ، سلامت سالمندی ، فناوری اطلاعات سلامت ، MBA مدیریت دارو،  ،مهندسی پزشكی (ازین آخری مطمئن نیستم چون نوشته بود: "کلیه گروه های گروههای پزشكی و پیراپزشكی")

4-دروس امتحانی و ضرایب آزمون ارشد چیست؟ (آپدیت شد 3/5/93)

الف-ضریب دروس آزمون پرستاری داخلی- جراحی :

پرستاری داخلی ، جراحی5
پرستاری بهداشت جامعه3
سلامت روان و روان پرستاری 2
پرستاری كودكان 1
پرستاری مادران و نوزادان 1
زبان عمومی 2

ب- ضریب دروس پرستاری سلامت جامعه:

پرستاری داخلی ، جراحی 3
پرستاری كودكان 2
پرستاری بهداشت مادران و نوزادان 2
پرستاری بهداشت جامعه 3
پرستاری بهداشت روان 2
زبان عمومی 2

پ-ضریب دروس پرستاری كودكان

پرستاری داخلی ،جراحی2
پرستاری كودكان 4
پرستاری بهداشت مادران و نوزادان3
پرستاری بهداشت جامعه2
پرستاری بهداشت روان 1
زبان عمومی2


ت-ضریب دروس پرستاری مراقبت های ویژه:

پرستاری مراقبت های ویژه ضریب5
پرستاری داخلی جراحی ضریب2
پرستاری بهداشت و روان ضریب1
زبان عمومی ضریب2

ث-ضریب دروس پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان:

پرستاری كودكان كودك سالم و بیمار 3
پرستاری مراقبت های ویژه 2
بهداشت مادران و نوزدان 2
برنامه كشوری شیرمادر و احیاء نوزاد واكسیناسیون و ارتقای سلامت مادر و نوزاد 1
زبان عمومی 2

چ-ضریب دروس پرستاری سالمند:

پرستاری داخلی جراحی ضریب5
پرستاری بهداشت جامعه ضریب4
پرستاری بهداشت روان و روان پرستاری ضریب3
زبان عمومی ضریب2

چ-ضریب دروس پرستاری نظامی
 

پرستاری داخلی ،جراحی 3
 پرستاری بهداشت جامعه2
پرستاری بهداشت مادر و كودك1
روان پرستاری 2
زبان عمومی 2

ح-ضریب دروس روان پرستاری

پرستاری داخلی جراحی2
پرستاری كودكان2
پرستاری بهداشت مادران و نوزدان2
پرستاری بهداشت جامعه2
روان پرستاری4
زبان عمومی 2

خ-ضریب دروس پرستاری توانبخشی

پرستاری داخلی جراحی3
پرستاری كودكان2
روان پرستاری3
زبان عمومی 2


د-ضریب دروس مامائی


بارداری و زایمان و بیماریهای زنان 4
جنین شناسی 1
نوزادان و مراقبتهای مربوطه 2
بهداشت ، تغذیه مادر و كودك و تنظیم خانواده 2
بیماریهای داخلی و جراحی مربوط به مامائی1
زبان عمومی2

ذ-ضریب دروس تکنولوژی گردش خون

پرستاری وبیماری های داخلی وجراحی 4
بیوشیمی1
فیزیك پزشكی1
فیزیولوژی1
فارماكولوژی1
زبان عمومی 2

5-منابع پیشنهادی کدام اند؟
(به جز آزمون مراقبت های ویژه و مراقبت های ویژه نوزاد)
(آپدیت شد27/4/93)

داخلی جراحی:
پرستاری داخلی – جراحی،
1-برونر- سودارث آخرین ویرایش
2- پرستاری داخلی جراحی بلک و هوکس آخرین نسخه
3- پرستاری داخلی جراحی فلیپس آخرین نسخه

کودکان:

1-کودکان Wong's
2- کودکان Wilson
هر 2 آخرین نسخه

بهداشت جامعه

1- Community and public health nursing/ Marcia Stanhope, Jeannette Lacaster.- 6 th . Ed- St. Louis : mosby, Last Edition
2- Community health nursing : theory and practice/ Claudia M. Smith, Frances A. Manure. – 2 th .ed. Philadelphia : W. B . Saunders, Last Edition

3-پارک جان اورت-درسنامه پزشکی پیشگیری و اجتماعی ترجمه حسین شجاعی ویرایش 17
4-برنامه و راهنمایی ایمن سازی جلد6 ، وزارت بهداشت

روان‌پرستاری

1- Psychiatric nursing care plans/ Katherine M. Fortinash, patricia A. Holoday Worret-5 th . ed . – St. Louis : Mosby, Elsevier, Last Edition
2Mental Health nursing: an introductory text/ Barbara B . Bauer, Signes Hill/- Philadelphia: W. B . Saunders, Last Edition


بهداشت مادران و نوزادان:(آخرین نسخه ها)

1- Maternity and women's health care/ Deitra Leonard Lowdermilk, Shannon E. perry . – 8 th . Ed.- St . Louis : mosby , Last Edition
2- Maternal and child health nursing : care of the childbearing and childrearing family/ Adele pillitteri- 5 th . ed. – Philadelphia: Lippincott Williamas and Wilkins, Last Edition
 

زبان انگلیسی:

1. Anderson, A. Active Skills for Reading (Vols. 1-4). USA: Thompson. 2008.
افست دربازار موجود می باشد
2. KIRN, e. and Hartman, P. Interaction: Reading. McGraw-Hill. 2007.
افست دربازار موجود می باشد
3. Atai, M.R. Shoja, J. Kafshgarsouteh, M. and Zolghadri, M. English for the Students of Medicine. Tehran: SAMT. 2013 (1391(. )انتشارات سمت
4. Seal, B. Academic Encounters: Reading, Study Skills and Writing. Cambridge Uni. Press. 2000. افست دربازار موجود می باشد
5. Shokrpour, N. and Mehbudi, A. Improving Reading Skills. Tehran: Jangal Publications. انتشارات جنگل
6. Markstein, L. and Hirasawa, L. Developing Reading Skills (Vol. 1-3). Cambridge University Press. افست دربازار موجود می باشد

 
منابع آزمون مراقبت های ویژه پرستاری :

پرستاری مراقبت های ویژه

1- Black , Hawks (2005) Medical – surgi cal nursing Elsevier & saunders
2- Gonce, Fontaine (2007), critical care nursing Philadelphia , Lippincott
3- Thelan, urden , Stacey (2007), critical care nursing
4- woods, etal (2009), cordiac nursing , philadelphia lippincott.

 
پرستاری داخلی جراحی

1)Brunner and Suddarth's of medical – surgical nursing
2)Phipp's medical –surgical nursing : health and illness perspectives/ Frances

 بهداشت روان

Mental Health nursing: an introductory text/ Barbara B . Bauer, Signes Hill/- Philadelphia: W. B . Saunders, Last Edition

آزمون پرستاری مراقبت های ویژه نوزاد:

پرستاری کودکان

Wong's nursing care of infants and children

پرستاری مراقبت های ویژه

1-       Black , Hawks (2005) Medical – surgi cal nursing Elsevier & saunders.
2-      Gonce, Fontaine (2007), critical care nursing Philadelphia , Lippincott.
3-      Thelan, urden , Stacey (2007), critical care nursing
4-      woods, etal (2009), cordiac nursing , philadelphia lippincott
5-      Verklan MT ,Walden M. Core Curriculum for Neonatal Intensive Care Nursing. –Saunders,Last Ed.
6-Williamson A, Crozier K.Neonatal Care; A Textbook for Student Midwives and Nurses .Reflect Press Ltd, Last Ed.

بهداشت مادران و نوزادان

1- Maternity and women's health care/ Deitra Leonard Lowdermilk, Shannon E. perry
2- Maternal and child health nursing : care of the childbearing and childrearing family/ Adele pillitteri- 5 th . ed. –

کدام دانشگاه ها و با چه ظرفیتی پدیرش دانشجو انجام میگیرد؟(3/5/93)

الف- داخلی جراحی
http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/418/1253998/qq.jpg
http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/418/1253998/Capture2.jpg

ادامه ظرفیت ها در ادامه مطلب

ب-پرستاری سالمندی

http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/418/1253998/Capture4.jpg

پ-پرستاری سلامت جامعه

http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/418/1253998/qaa.jpg

ت-پرستاری کودکان

http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/418/1253998/ko1.jpg

ث-پرستاری مراقبت های ویژه

http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/418/1253998/vi.jpg

ج-پرستاری مراقبت های ویژه نوزاد

http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/418/1253998/vik.jpg

چ-روان پرستاری

http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/418/1253998/ra1.jpg

خ-پرستاری توانبخشی

http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/418/1253998/tn.jpg

د-پرستاری نظامی

http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/418/1253998/nez.jpg

ذ-تکنولوژی گردش خون

http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/418/1253998/tg.jpg
نوع مطلب : اطلاعات گروه پرستاری،ارشد پرستاری، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 22 اردیبهشت 1397 09:12 ق.ظ
взять кредит по паспорту онлайн
микрокредит сервис займ быстро
кредит на карту без проверок украина
кредит на карту срочно без отказа
кредит онлайн на карту 24 7
кредит на карту онлайн срочно
займ круглосуточно без отказа
دوشنبه 27 شهریور 1396 02:16 ق.ظ
I read this post fully concerning the resemblance of newest
and earlier technologies, it's remarkable article.
پنجشنبه 9 شهریور 1396 03:53 ب.ظ
This is very fascinating, You're an excessively skilled
blogger. I have joined your rss feed and stay up for in search of more of
your magnificent post. Additionally, I have shared your site in my social
networks
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 08:29 ق.ظ
Hurrah, that's what I was looking for, what a material! present here at this website, thanks admin of this web page.
شنبه 4 مرداد 1393 12:51 ق.ظ
گندشون بزنن به ما که رسی ظرفیتها رو کم کردن
فعلاً ... دوستان و همکاران عزیز شرکت کننده در آزمون ارشد پرستاری
نگران نباشید، ظرفیت پذیرش کم نشده
قبلا داخلی جراحی یک رشته بود و داوطلبین بعد از قبولی در دانشگاه، بر اساس رتبه یا قرعه کشی یا شانسی یا پارتی و یا هر چیز دیگه ای گرایش خودشو در همون دانشگاه انتخاب می کرد. چهار تا گرایش بود داخلی جراحی... روان... بهداشت ... اطفال
الان همه اینهارو قبل از امتحان جدا کردند تا هرکس هر رشته ای رو دوست داره از اول انتخاب کنه
پس شما اگر ظرفیت پذیرش کل این شاخه هارو جمع کنید هیچ کاهشی در ظرفیت پذیرش نخواهید دید
تازه بعضی وقتها دانشجویان بخاطر عدم علاقه به یکی از این شاخه ها و انتخاب اجباری از سوی دانشگاه، انصراف می دادند. من خاطرم هست دوستم رو فرستادند گرایش اطفال که اونم انصراف داد و دو سال دیگه هم نتونست شرکت کنه واسه همین بالاجبار رفت آزاد داخلی جراحی خوند.
یا دانشگاهی برای برخی گرایشها پذیرش نداشت مثلا دانکaده پرستاری گیلان گرایش روان پرستاری نداره حالا اگه قبلا کسی از این دانسکده قبول میشد به هیچ عنوان نمی تونست روان بخونه چه علاقه داشت چه رتبه خوب و ...
یکشنبه 29 تیر 1393 04:19 ق.ظ
سلام عالی بود ون موردی که مطمئن نیستید اگه پیگیری کنید ممنون میشم
فعلاً ... خواهش میکنم، حتما.
شنبه 28 تیر 1393 03:53 ب.ظ
ممنون خیلی خیلی زیاد.
واقعا مفید بود دستتون درد نکنه.

فعلاً ... خواهش میکنم
شنبه 28 تیر 1393 02:14 ب.ظ
ممنون خیلی لازممون میشه
فعلاً ...
شنبه 28 تیر 1393 04:56 ق.ظ
نمااااینده واقعأ ایول دارین،خسته نباشین،خیلی مفید وپربار بود،
دراین شبها اجرکم عندالله
فعلاً ... متشکر
امیدوارم مفید باشه.
موفق باشید.
دوشنبه 21 بهمن 1392 10:53 ق.ظ
خیلی خیلی عالی بود
مممنننننننننننووووووون.
چهارشنبه 30 مرداد 1392 11:08 ب.ظ
ممنون خیلی مفید بود
لطفا حالا حالاها برش ندار
فعلاً ... خواهش میکنم مچکر.
هیچ مطلبی رو حذف نمیکنم و همیشه در دسترس دوستان خواهند بود.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :